Aap Ki Pasand Tea Company
42 B Udyog Vihar, Phase 5
Gurgaon
Gurgaon
India

ph: +91 11 23260373, 23287775
fax: +91 11 23267275
alt: +91 11 23259373

Aap Ki Pasand Tea Company
42 B Udyog Vihar, Phase 5
Gurgaon
Gurgaon
India

ph: +91 11 23260373, 23287775
fax: +91 11 23267275
alt: +91 11 23259373